Egész életen át tartó tanulás: Comenius iskolai együttműködések


Iskolánk, a megszokott feladatok ellátásán túl szeretné tanulóit felkészíteni arra, is hogy az Európai Unió nyújtotta lehetőségekkel éljenek, ha majd kikerülnek a munkaerőpiacra.
Ehhez a felkészítéshez nyújt segítséget az Európai Unió Comenius Iskolai Programja.
Ennek célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. Az Iskolai együttműködések lehetővé teszik, hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán.
Az együttműködés hozzásegíti az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, valamint olyan általános érvényű célok megvalósításához járulhatnak hozzá a támogatott intézményekben, mint pl. a tanári kar nyelvi és kommunikációs képességeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése, a projektmódszer meghonosítása.


A 2011-2013- as időszakra iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be egy törökországi iskolával, a Gelişim Elementary School közösen. A fent említett célok megvalósítását a Tempus Közalapítvány 13000 eurós támogatása segíti. A projekt eredménye egy háromnyelvű (magyar-angol-török) szótár létrehozása a két ország őshonos és népszerű növényeinek rövid ismertetésével.
A program keretében egy-egy tanulócsoport látogatást tesz egymás intézményeiben, így az idegen nyelvet új környezetben, érdeklődésüknek megfelelően használják.
Egy ilyen projekt sokkal többet nyújt a résztvevőknek, mint egy hagyományos iskolai csereprogram, hiszen az iskola képzési programjába épülve valósulnak meg céljai, azt új elemekkel gazdagítja, életszerűbb összefüggésbe helyezi a tanulást, így erősíti a motivációt.
Jelenleg már működik a projekt közös honlapja, www.flowersproject.com, melyet a két iskola tanulói töltenek fel tartalmakkal a közös munka során.

 

Vissza