Bemutatkozás


Iskolánk Zalaegerszeg belvárosában található 8 évfolyamos általános iskola. Évek óta formáljuk helyi nevelési rendszerünket, új nevelési-oktatási programelemeket építve szolgáltatási körünkbe. Nevelőmunkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód, mind a tehetséges gyermekek, mind a felzárkóztatásra szorulók fejlesztésében. 2010/11-es tanévtől ökoiskolai programot is megvalósítunk.

Az iskolánkban végzett tehetséggondozó munkának jelenleg 3 kiemelt területe van: az 1972-ben bevezetett emelt szintű testnevelés, az 1996-ban kezdődött emelt szintű matematika és a jelenlegi oktatásszervezési keretek között 2001-ben indult emelt szintű angol és német nyelvi oktatás. Ez utóbbi területhez sorolhatjuk a szülői igényeknek megfelelve a 2009/10-es tanévben indult két tanítási nyelvű képzést is.

A kiemelt területek mellett természetesen figyelmet fordítunk arra, hogy a más területeken tehetséges tanulóink is kibontakoztathassák képességeiket. Ennek formai keretei: a szakköri és egyéni foglalkozások, a pályázatokra, versenyekre felkészítés, az iskolai rendezvényeken való szereplés, művészeti bemutatók stb.

Fontosnak tartjuk, hogy az évek során összegyűlt tapasztalatokat, a megváltozott feltételeket, szülői és tanulói igényeket figyelembe véve tudjunk és merjünk változtatni akár a képzési kínálaton, akár a tartalmi elemeken, akár az oktatásszervezési formákon.

Vissza