2015. március 17.

Arizona program

Sajnos rendszeresen van néhány gyermek, aki magatartásával zavarja az iskolai munkát, emellett gyakran veszélyezteti társai testi épségét, rongálja az iskola vagyonát. Előfordul sajnos az az eset, hogy az iskola nyugalmát és a tanulók tanuláshoz, a pedagógusok tanításhoz való jogát kell megvédeni ezektől a tanulóktól. A probléma megoldására az Arizona program bevezetése lehet a megoldás. A programot 1994-ben vezette be egy phoenixi iskola Arizonában (innen ered az elnevezése). Magyarországon először a pápai Weöres Sándor Általános Iskola alkalmazta és ma már egyre több általános iskola használja. Zalaegerszegen elsőként iskolánk vezeti be a programot.

Mi hozta életre?

A tanítási órákon előforduló fegyelmi gondok és az, hogy egyre több az órákat sorozatosan zavaró diákok száma.    

A program célja:

A program fő célja a tanítási órák nyugalmának biztosítása, megvédeni a tanulni vágyókat a rendetlenkedő osztálytársaktól. Lehetővé tenni a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanórát, a tanárok számára a zavartalan tanítást.

A program alapelvei:

MINDEN TANULÓNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANULÁSHOZ.
MINDEN TANÁRNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANÍTÁSHOZ.
MÁSOK JOGAIT MINDIG TISZTELETBEN TARTOM.

Hogyan működik a program?

1. Az órát zavaró diákot a tanár felszólítja, hogy gondolja át, melyik alapelvet sértette meg az órán. Majd megkérdezi a diáktól, hogy hajlandó-e betartani a szabályokat. A diák dönthet úgy, hogy felhagy az óra zavarásával, vagy elhagyja az osztálytermet és az Arizona szobába megy. A hangsúly a diák saját egyéni döntésén van! Felelősséget vállal tetteiért, döntéséért. (pl. azért, hogy nincs ott a tanári magyarázaton, feladatok megoldásakor… ezeket egyedül kell bepótolnia, nem jelent felmentést a készülés alól az Arizona szoba)
Ha úgy dönt, hogy marad, és újra zavarja az órát, akkor kötelező kimenni az Arizona szobába
2. Az Arizona szobában, ahol mindig van felügyelő tanár, egy tervkészítő lapot kap, amely kitöltésekor átgondolja, hogy melyik szabályt sértette meg, milyen következményei vannak magára és társaira nézve, tervet készít, hogyan tudná elkerülni a jövőben az ilyen viselkedést. Ha a felügyelő tanár elfogadja a tervet, akkor visszamehet a tanítási órára, de óra végén mindenképpen visszamegy a társaihoz.

Következmények:
  • Ha egy diák 3 alkalommal volt az Arizona szobában, akkor egy segítő beszélgetésre hívjuk, melyen részt vesz a diák által választott segítő tanár vagy az osztályfőnök.
  • A 6. alkalom után a segítő szándékú beszélgetésbe bevonjuk a szülőt is, akit levélben értesítünk az előzményekről, időpontot egyeztetünk vele.
  • A 10. alkalom után a beszélgetésbe bekapcsolódik az iskola igazgatója is a kiválasztott pedagógus, osztályfőnök, szülő mellett.
  • Egyéb esetekben / nem együttműködő tanuló esetén külső szakembert is bevonunk.

Miért tartjuk fontosnak a program bevezetését?
  • Jó a tanulni vágyó diákoknak és a tanároknak, mert zavartalanabbá válik az órai munka.
  • A programmal erősítjük diákjainkban a felelősségteljes gondolkodást, az együttműködő képességet, az önfegyelmet. Nagyobb hangsúlyt kap mások jogainak is a tisztelete.
  • Az Arizona szobában történő beszélgetéseken és a segítő beszélgetéseken jobban megismerjük a diákokat és a problémáikat, több segítséget tudunk nyújtani.
  • Hasznos a szülőknek, tájékoztatást kapnak az Arizona csoporttól, a beszélgetések közös gondolkodásra és problémamegoldásra késztetnek.
Vissza