Kincskereső
 

A tantestület

 

Név Szakképzettség Elérhetőség
Kovács Éva
mb. intézményvezető
matematika - fizika - számítástechnika
kovacev@petofi-zala.sulinet.hu
Földiné Kaszás Márta
intézményvezető-helyettes
tanító (népművelés szakkollégium)
61martif@gmail.com
Császár Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes
angol
csaszarzsuzsa@yahoo.com
Fiona Christine Kearns angol nyelvi lektor fckearns@gmail.com
Adravetzné Pajor Györgyi magyar - ének-zene - drámapedagógia adravetz.gyorgyi@t-online.hu
Baloghné Konkolyi Beatrix tanító (orosz és népművelés szakkollégium) 
konkolyibeatrix@freemail.hu
Bangó Edit magyar - könyvtár - drámapedagógia bango.edit44@gmail.com
Bánhidi Lilla angol - tanító
b.lillazeg@gmail.com
Bejczi-Szegedi Melinda tanító - számítástechnika szmelcsi83@gmail.com
Belediné Baár Krisztina tanító (néptánc szakkollégium)- gyógypedagógus
beledibkriszti@gmail.com
Bellovics Mária tanító (népművelés szakkollégium)
bellovicsm@t-online.hu
Bödör Emese magyar - angol
b.emese05@gmail.com
Czigányné Molnár Mária magyar - történelem
c.m.maria@citromail.hu
Csiszárné Gáspár Edit tanító (ének-zene szakkollégium)
editcsg@gmail.com
Dénné Bodnár Katalin tanító (népművelés szakkollégium és angol műveltségi terület)
bodkatkati@gmail.com
Domján Tímea történelem - számítástechnika - könyvtár timidom@gmail.com
Domján Vera angol domjanvera13@gmail.com
Domjánné Molnár Erika tanító (rajz szakkollégium)
d.m.e@freemail.hu
Fokiné Benda Zsuzsanna tanító (technika szakkollégium)
f.bendazs@gmail.com
Földesi Ádám testnevelő edző foladam@freemail.hu
Gáliné Paál Edit tanító (testnevelés és gyógytestnevelés szakkollégium) - gyógypedagógus
edit.paal@gmail.com
Husz Tiborné tanító (ének-zene szakkollégium) husztiborne@gmail.com
Kocsis Eszter magyar kocsis_eszti@gmail.hu
Koczka Ágnes tanító (testnevelés szakkollégium)
koczkaagnes@gmail.com
Koncz Judit Mária matematika - pedagógia
konczjutka@gmail.com
Kozma Andrea biológia - földrajz horvath-kozma@zelkanet.hu
Kozma Éva magyar - testnevelés kozma.eva94@gmail.com
Könczöl Krisztina tanító (vizuális műveltség szakkollégium) konczolkrisztina@gmail.com
Kustán Brigitta tanító (magyar nyelv és irodalom szakkollégium) k.brigii95@gmail.com
Marusáné Czár Mária tanító (testnevelés és könyvtár szakkollégium)
czar.maria@gmail.com
Merics István történelem - játék szabadidő szervező mericsistvan@gmail.com
Mericsné Kozma Ildikó tanító (népművelés szakkollégium)
lidi44@freemail.hu
Molnár Anita matematika - testnevelés
molnaranita71@gmail.com
Nagy Veronika tanító - magyar tanár nagyveroci@gmail.com
Nagyné Fehér Andrea matematika - fizika - informatika
nfandi@citromail.hu
Németh Emőke magyar  - könyvtár nemethemoke@freemail.hu
Németh Zsoltné tanító (ének-zene szakkollégium)
aja10@freemail.hu
Pál Mária tanító (népművelés és testnevelés szakkollégium)
palmaria0222@freemail.hu
Sashalmi Zoltán Györgyné tanító (ének-zene szakkollégium) sasiv63@gmail.com
Selmeczi Zsófia testnevelés selmeczi.zsofia@gmail.com
Simonné Németh Borbála kémia - matematika
borbala.ns@gmail.com
Szabó Gábor testnevelés
timon81@freemail.hu
Szanatiné Csiszár Bernadett biológia - földrajz csiszarbetti@gmail.com
Szekérné Somogyi Krisztina német - orosz bskriszta@gmail.com
Szijártó Zsuzsanna tanító (ének-zene szakkollégium)
zsuzsa.szijarto@gmail.com
Szlávecz Tamás angol - történelem - rajz
ytahellt@freemail.hu
Szláveczné Laposa Zsuzsanna tanító
szlavecznezsu@freemail.hu
Szőke László matematika - testnevelés szokecsalad3@t-online.hu
Szőkéné Kapell Valéria magyar - német - orosz
vkapell@freemail.hu
Takácsné Makk Edit tanító (ének-zene szakkollégium)
smile.edit66@gmail.com
Tollár Elvira tanító (orosz és könyvtár szakkollégium) - gyógypedagógus
tollar.elvira@gmail.com
Tömpe Istvánné biológia- rajz tompeistvanne63@freemail.hu
Törökné Horváth Gabriella matematika - testnevelés
thg27@freemail.hu
Tutkovicsné Kardos Nóra magyar - ének-zene kardos.nora7@gmail.com
Vargáné Balogh Ildikó tanító (könyvtár szakkollégium)
baloghildi59@freemail.hu
Vid Emília tanító (ének-zene szakkollégium) vid.emilia@gmail.com

 

Pedagógiai munkát segítők

 

Név Munkakör Elérhetőség
László Andrásné iskolatitkár gyongyi0814@vipmail.hu
Sághyné Mészáros Andrea iskolatitkár saghyandy@gmail.com
Gerencsér Szilvia pedagógiai asszisztens gerencserszilva@gmail.com
Tuboly Ervin rendszergazda tervin@abv.bg