Dolgozóink

  Szakképzettség E-mail cím
Intézményvezető
Kovács Éva matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető kovacev@petofi-zala.edu.hu
Intézményvezető-helyettesek
Császár Zsuzsanna okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető csaszarzsuzsa@yahoo.com
Szláveczné Laposa Zsuzsanna általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen szlavecznezsu@freemail.hu
Nevelőtestület
Emma June Carey angol anyanyelvi lektor ecarey327@gmail.com
Bangó Edit okleveles könyvtárostanár, drámapedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, okleveles magyartanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető bango.edit44@gmail.com
Bánhidi Lilla általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár b.lillazeg@gmail.com
Bátorfi-Levolt Anikó általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen levolta@freemail.hu
Bödör Emese angol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető b.emese05@gmail.com
Czigányné Molnár Mária magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen c.m.maria@citromail.hu
Csiszárné Gáspár Edit általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel editcsg@gmail.com
Dénné Bodnár Katalin általános iskolai tanító  angol műveltségi területen népművelés szakkollégiumi képzéssel bodkatkati@gmail.com
Domján Tímea történelem-könyvtár szakos tanár, számítástechnika szakos tanár,  vállalkozások pénzügyei szakközgazdász, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen timidom@gmail.com
Domján Vera angol szakos nyelvtanár domjanvera13@gmail.com
Domjánné Molnár Erika általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel d.m.e@freemail.hu
Ferenc Ildikó általános iskolai tanító ferenc.ildiko76@gmail.com
Fokiné Benda Zsuzsanna általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen f.bendazs@gmail.com
Földesi Ádám testnevelő-edző foladam@freemail.hu
Gáliné Paál Edit általános iskolai tanító testnevelés-gyógytestnevelés szakkollégiumi képzéssel, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető edit.paal@gmail.com
Husz Tiborné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel husztiborne@gmail.com
Kissné Kovács Mária Ágnes általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel  
Koczka Ágnes általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel koczkagnes@gmail.com
Kocsis Eszter magyar szakos általános iskolai tanár, okleveles humánszervező, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető kocsis_eszti@gmail.hu
Kozma Andrea földrajz-biológia szakos tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó kozma.andrea73@gmail.com
Kozma Éva magyar-testnevelés szakos középiskolai tanár kozma.eva94@gmail.com
Lakatos-Soós Tamara technika, egészségtan tanár-háztartásökonómia-életvitel tanár soos.tamara1987@gmail.com
Ledneczkiné Sipos Lilla Magdolna általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető lilla.ledneczkine@gmail.com
Marusáné Czár Mária általános iskolai tanító könyvtár-testnevelés szakkollégiumi képzéssel czar.maria@gmail.com
Merics István Péter történelem alapszakos bölcsész, okleveles történelem-játék- és szabadidő-szervező tanár mericsistvan@gmail.com
Mericsné Kozma Ildikó általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel lidi44@freemail.hu
Mijó Szabina angol nyelvtanár  
Molnár Anita matematika-testnevelés szakos tanár molnaranita71@gmail.com
Nagyné Fehér Andrea matematika-fizika szakos tanár, okleveles informatika szakos tanár nagyfandi@gmail.com
Nádasi-Takács Judit testnevelés szakos tanár ydite1985@gmail.com
Németh Emőke könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár nemethemoke@freemail.hu
Németh Zsoltné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel aja10@freemail.hu
Pál Mária általános iskolai tanító testnevelés és népművelés szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen palmaria0222@freemail.hu
Sashalmi Zoltán Györgyné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető sasiv63@gmail.com
Selmeczi Zsófia okleveles testnevelő tanár selmeczi.zsofia@gmail.com
Simonné Németh Borbála matematika-kémia szakos tanár borbala.ns@gmail.com
Szabó Gábor testnevelő tanár timon8175@gmail.com
Szalai Noémi Zsuzsanna általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen szalainoemi83@gmail.com
Szegedi Melinda általános iskolai tanító matematika műveltségi területen, számítástechnika szakos tanár szmelcsi83@gmail.com
Szekérné Somogyi Krisztina német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár bskriszta@gmail.com
Szijártó Zsuzsanna általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel zsuzsa.szijarto@gmail.com
Szlávecz Tamás történelem-rajz szakos tanár, angol nyelvtanár, okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár ytahellt@freemail.hu
Szőke László matematika-testnevelés szakos tanár szoke.laszlo.ped@gmail.com
Szőkéné Kapell Valéria orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár vkapell2@gmail.com
Takácsné Makk Edit általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel smile.edit66@gmail.com
Tóth Andrea általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen mano093@gmail.com
Tömpe Istvánné biológia-rajz szakos tanár tompeistvanne63@freemail.hu
Tutkovicsné Kardos Nóra általános iskolai énektanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár kardos.nora7@gmail.com
Vid Emília általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen vid.emilia@gmail.com
Rendszergazda
Tuboly Ervin földrajz-számítástechnika szakos tanár tervin@abv.bg
Iskolatitkárok
Pummer Erzsébet   petofi@petofi-zala.edu.hu
Sághyné Mészáros Andrea   petofi@petofi-zala.edu.hu
Pedagógiai asszisztensek
Gerencsér Szilvia
  gerencserszilva@gmail.com
Tóth Klaudia
  kuku87@freemail.hu