2020
május
28
csütörtök

Év végén leadandó tankönyvek

A következőben a tanév végén leadandó tankönyvek listáját olvashatják:

1. évfolyam 
 • Első daloskönyvem
2. évfolyam
 • Második daloskönyvem
3. évfolyam
 • Harmadik daloskönyvem
4. évfolyam
 • Negyedik daloskönyvem
5. évfolyam
 • Irodalom tankönyv
 • Nyelvtan tankönyv
 • Természetismeret tankönyv
 • Történelem tankönyv
 • Matematika gyakorló
 • Énekeskönyv
6. évfolyam
 • Irodalom tankönyv
 • Nyelvtan tankönyv
 • Történelem tankönyv
 • Természetismeret tankönyv
 • Énekeskönyv
 • Matematika gyakorló
7. évfolyam
 • Irodalom tankönyv
 • Nyelvtan tankönyv
 • Történelem tankönyv
 • Biológia tankönyv
 • Kémia tankönyv
 • Énekeskönyv
 • Földrajz tankönyv
 • Fizika tankönyv
 • Matematika gyakorló
8. évfolyam
 • Irodalom tankönyv
 • Biológia tankönyv
 • Földrajz tankönyv
 • Fizika tankönyv
 • Matematika gyakorló
 • Nyolcadik daloskönyvem
 • Történelem tankönyv
2016
április
13
szerda

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos tudnivalók

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos tudnivalók a 2016/2017. tanévre (KELLO tájékoztatója)

Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
 • a diákok adatainak ellenőrzésére,
 • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.), és
 • a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
 • A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
 1. 2016. március 16.: a KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet, a tankonyvrendeles.kello.hu weboldalt az intézményi- és diákadatok áttöltésére és rögzítésére.
 2. 2016. április 1.: a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
 3. 2016. április 01 – 29.: a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.
 4. 2016. április 15.: a KELLO megnyitja a szülői felületet.
 5. 2016. május 15. – június 30.: a tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás.
 6. 2016. augusztus 1 - 25.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket.
 7. 2016. augusztus 26. – szeptember 1.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
 8. 2016. augusztus 22. – szeptember 15.: a pótrendelés leadásának időszaka a rendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával,.
 9. 2016. szeptember 21 – től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
 10. 2016. szeptember 16. – 2017. április 30.: Évközi rendelés.
 11. KELLO webshop: a 2016/2017-es tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek webshopon történő rendelésének és szállításának kezdetéről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
Számlázás
A tankönyvek kiszállítását követően 2016. augusztus 22-től iskolánként egyben érkezik a fizetős tanulók számlája. (Azon fizetős tanulók részére, akiknek a szülői felületen megtörtént a tankönyv árának online kiegyenlítése, nem küldünk számlát. A rendelési felületen a fizetés ténye látható a tankönyvfelelős számára). A számlákkal együtt küldünk 1 példány egyszerűsített tankönyv átadás-átvételi dokumentumot, melyen az iskola átadja a fizetős diáknak a könyveket és a számláját. Az átadás-átvételi bizonylatot az iskola őrzi az átadás igazolása érdekében az átadástól számított 5 évig.

Alaprendelés:
 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag
 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2016. 08. 22. és 08. 31. között.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. szeptember 15.)
 • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.
(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/oldalon ellenőrizhetik.)

Pótrendelés:
 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag.
 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb október 30-ig
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, kivéve a szülői felületen online befizetett tanulók számlái.
 • Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül.
 • Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.

Iskolaváltás/státuszváltozás kezelése:
Fizetősből fizetősbe
Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába.
 • A szülő/diák rendeléstől való elállás keretében, saját költségén visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).
 • A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi a számla ellenértékét.
Új fizetős tanuló érkezik az iskolába
 • Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2016. szeptember 15-ig. 2016. szeptember 16. után az évközi rendelési felületen kell részére megrendelni a tankönyveket.
 • A KELLO számlát állít ki az új diáknak, melyet kiküld az iskolába.
 • Új diák/szülő 15 napon belül egyenlítheti ki a számlát, vagy
Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/Az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.

Fizetősből nem fizetősbe

A fizetős diák státusza ingyenesre változik.
 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ből nem fizetősre 2016. október 1-ig.
 • A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen.
 • Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi a számla ellenértékét.
 • A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat az iskolába.
 • Kérjük, hogy a szülők kérése alapján a rendelési felületen aktualizálják a tanulók lakcímét és egyéb adatait. A szülői felületen a szülő által jelzett változásokról -, amennyiben van ilyen - a tankönyvfelelős automatikus elektronikus üzenetet kap. Kérjük, a szülőkkel közvetlenül egyeztessenek az általuk jelzett adatváltoztatási igényről. Szülői külön kérésre a tankönyvlistáról tájékoztatjuk a szülőket.
 • Kérjük, a normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges okiratok iskolához történő leadási határidejéről tájékoztassák a szülőket a hatályos EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 • Az aktuális teendőkről az Üzenetek menüpontban folyamatos tájékoztatást adunk, a Segítség menüpontban pedig megtalálják majd a feladatokhoz kapcsolódó tájékoztató, segítő anyagokat. A Dokumentumok menüpont alatt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az EMMI rendeletet, tájékoztatókat tesszük az iskolák számára elérhetővé.
 • A rendeletek, törvények értelmezésével kapcsolatban kérjük, fenntartójuk segítségét kérjék.
 • A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség.
 • Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt:
 • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
 • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
Az iskola tankönyvfelelőse Törökné Horváth Gabriella

Ingyenes tankönyvre jogosultságról:
1 - 4. évfolyamok: minden tanuló ingyenesen kapja a tankönyveket. 1 – 3. évfolyamon a tartós tankönyveket a tanulók használtan kapják.
5 - 8. évfolyamok:
2016. szeptember 1-jétől ingyenes tankönyvellátásra jogosultak rászorultsági alapon azok a tanulók, akiknek szülei a határidő megtartásával normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be, és jogosultságukat legkésőbb május 15 –ig igazolják. Ennél későbbi igazolás, ill. változtatás csak akkor lehetséges, ha a feltételek május 15. után változtak.
A határidő jogvesztő, az ezután leadott igénylőlapokat az intézmény nem köteles figyelembe venni.
Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jogosultságban bekövetkezett változást 15 napon belül jelezni kell az iskola felé!

Jogcímek és igazolások
normatív kedvezményre jogosult igazolás
tartósan beteg tanuló emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás vagy szakorvosi igazolás
sajátos nevelési igényű tanuló a szakértői bizottság szakvéleménye
három- vagy többgyermekes családban élő tanuló családi pótlék folyósításáról szóló igazolása
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló a települési önkormányzat erről szóló határozata
Jogosultság esetén 2016. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a tanulónak.
2015
augusztus
27
csütörtök

Tankönyv osztás

2015/2016. tanév tankönyvei az alábbi módon kerülnek kiosztásra:

1., 2., 3. évfolyam és a 4. a osztály tanulói az osztályban, a tanító néniktől kapják meg a tankönyveket!

Tankönyvek kiosztása a tankönyvekért fizető tanulók számára:
2015. augusztus 28.  9 – 11 óráig és  13-15 óráig

A tankönyveket ingyenesen kapó tanulók számára
2015. augusztus 31.  9-11 óráig

Akik a fenti napokon nem tudták átvenni a könyveket:
2015. szeptember 1.  13-15 óráig        

További cikkek...

 1. Tankönyv
 2. Tankönyvosztás

Első<<123>>Utolsó