Kincskereső
2018
március
21
szerda

Közlemény a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján a Zalaegerszegi Járási Hivatal a 2018/2019. tanévre az első évfolyamosok beíratásának idejét az alábbiak szerint határozta meg:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00
2018. április 13. (péntek) 8.00 - 18.00

A fenti időszakban a 2018-ben tanköteles korba lépő gyermekét a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Akinek az esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A 2018-ben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
- állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya,
- iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői vélemény,
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

Az intézményvezető a döntéséről 2018. április 28-ig írásban tájékoztatja a szülőt, gondviselőt, mely ellen a fenntartóhoz jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelem nyújtható be a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az intézmény fenntartójához kell benyújtani.
Aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.
(Zala Megyei Kormányhivatal)
2018
január
17
szerda

Jelentkezési lapok

Kedves Szülők!

2018/2019-es tanév leendő első osztályaihoz a jelentkezési lapok letölthetők az alábbi csatolmányok közül. 
Itt és a dokumentumok menüpont alatt az iskola felvételi körzetéről is tájékozódhatnak.
2018
január
17
szerda

Sulileső és nyílt tanítási napok

sulileso-petofi-2018-web

A nyílt tanítási órák menete:

Február 6. (kedd): Nyílt tanítási órák a leendő első osztályokban tanító pedagógusoknál
Időpont Tanító Osztály Terem
8.00-8.45 Bejczi-Szegedi Melinda
Domjánné Molnár Erika
4.a 4. terem
8.55-9.40 Németh Zsoltné
Vid Emília

4.b 2. terem
9.55-10.40 Baloghné Konkolyi Beatrix
Mericsné Kozma Ildikó

4.c 7. terem

Február 7. (szerda): Nyílt tanítási órák
Időpont Tanító Osztály Tantárgy Terem
8.00-8.45 Dénné Bodnár Katalin 4.a Angol 4. terem
8.55-9.40 Szekérné Somogyi Krisztina 1.b Német 15. terem
9.55-10.40 Hajas Éva 4.b Testnevelés tornaterem
Mellékletek:
Fájl letöltése (sulileso-petofi-2018.pdf)Sulileső ovis szombat meghívója5202 kB318 letöltés
2018
január
10
szerda

Tájékoztató fórum

tajekoztato-2018-web
Mellékletek:
Fájl letöltése (tajekoztato-2018-web.pdf)Tájékoztató fórum meghívója3066 kB466 letöltés

Első<<123456789>>Utolsó