Kincskereső
2019
január
22
kedd

Sulilesőre és nyílt tanítási napokra várjuk

sulileso-petofi-2019-web

A nyílt tanítási órák menete:

Február 6. (szerda): Nyílt tanítási órák a leendő első osztályokban tanító pedagógusoknál
Időpont Tanító Osztály Terem
8.00-8.45 Bellovics Mária
Nagy Veronika
4.a 6. terem
8.55-9.40 Szijártó Zsuzsanna
Takácsné Makk Edit
4.b 12. terem
9.55-10.40 Koczka Ágnes
Kustán Brigitta
4.c 10. terem

Február 7. (csütörtök): Nyílt tanítási órák
Időpont Tanító Osztály Tantárgy Terem
8.00-8.45 Nagy Veronika 4.a Angol 6. terem
8.55-9.40 Molnár Anita 4.b Testnevelés tornaterem
9.55-10.40 Szekérné Somogyi Krisztina 4.b/c Német 15. terem
Mellékletek:
Fájl letöltése (sulileso-petofi-2019.pdf)A sulileső ovis szombat meghívója4535 kB4 letöltés
2019
január
21
hétfő

A jelentkezési lapok már elérhetőek

Kedves Szülők!

2019/2020-as tanév leendő első osztályaihoz a jelentkezési lapok alább letölthetők a cikk mellékleteként. 
A dokumentumok menüpont alatt az iskola felvételi körzetéről is tájékozódhatnak.
2019
január
11
péntek

Tájékoztató fórumra hívjuk

tajekoztato-2019-web
Mellékletek:
Fájl letöltése (tajekoztato-2019-web.pdf)Tájékoztató fórum meghívója3372 kB84 letöltés
2018
március
21
szerda

Közlemény a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján a Zalaegerszegi Járási Hivatal a 2018/2019. tanévre az első évfolyamosok beíratásának idejét az alábbiak szerint határozta meg:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00
2018. április 13. (péntek) 8.00 - 18.00

A fenti időszakban a 2018-ben tanköteles korba lépő gyermekét a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Akinek az esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A 2018-ben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
- állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya,
- iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői vélemény,
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

Az intézményvezető a döntéséről 2018. április 28-ig írásban tájékoztatja a szülőt, gondviselőt, mely ellen a fenntartóhoz jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelem nyújtható be a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az intézmény fenntartójához kell benyújtani.
Aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.
(Zala Megyei Kormányhivatal)

Első<<123456789>>Utolsó